Váš drak

Vzhled „Paoliniho“ draků

Nebudeme se zbytečně rozepisovat o tom, co je to drak, jak vypadá a podobně – předpokládáme, že znáte alespoň zhrubně příběh Eragona a představu o dracích už máte. Použijeme tedy pouze nám dostupné informace o „Paoliniho“ dracích. Tato jeho „pravidla“ prosím dodržujte a neargumentujte tím, že se Vám ten a ten drak nelíbí, protože jste viděli ve filmu, seriálu, popřípadě četli o jiných formách draků. Samozřejmě se tím nesnažíme naznačit, že všichni draci budou stejně velcí, těžcí a podobně, pouze nestojíme o to, aby jste po nás chtěli draky se třemi hlavami, pěti nohama, chrlící jed, a podobně.
Paoliniho draci se svým vzhledem podobají drakům ve většině fantasy. Jsou to obří ještěři velké inteligence, kteří jsou schopní chrlit oheň.
Jsou pokryti šupinami – ty jsou obvykle lesklé a některé barvy připomínají odlesky některých drahokamů. Šupiny jsou tvrdé a ostré, jsou také naprosto necitlivé; kůže draků se vyskytuje až pod nimi a šupiny představují takový přírodní „pancíř“. Barvy jsou různé a nemají žádný speciální význam – zlatí tedy nejsou „královští draci“, zelená neoznačuje nemocného draka a tak dále. Barvy draků je tedy od sebe neodlišují jinak než vzhledově.
Hlavy Paoliniho draků můžete zhodnotit na jednotlivých obálkách knih („Eragon“ má na obálce Safiru, „Eldest“ Trna, „Brisingr“ Glaedra atd.)
Ty se napojují na dlouhý, labutí krk, který je stejně jako záda a ocas obvykle pokryt ostny, jež se postupem času, jak drak stárne, zvětšují. Celková stavba těla trochu připomíná draky z českých pohádek Nicméně, draci chodí po čtyřech, nikoliv po dvou. Pár kostnatých křídel, která jsou obvykle přibližně dvakrát tak dlouhá jako samotný drak, jim umožňuje aerodynamický let. Z „paže“ jim vyrůstají tenké kostnaté „prsty“, jež jsou mezi sebou spojeny tenkou a papyrus-připomínající kožnatou membránou, obvykle světlejší barvy než jsou šupiny.
Jsou to neobyčejně inteligentní tvorové – možná dokonce inteligentnější, než je člověk či elf. Se svým jezdcem a vůbec s kýmkoliv jiným se dorozumívají převážně pomocí myšlenek a obrazů, ačkoliv v pozdějším věku reagují i na otázky vyřčené nahlas.

Dráčata

V bělostném Chrámu dračích vajec jsou uložena pozoruhodná vejce v nádherných barvách celé duhy, často připomínající drahé kameny či ušlechtilé kovy. Vejce pochází jak od divokých, tak i od jezdeckých draků, a všechny zde čekají právě na svého jezdce. Tímto jezdcem se po určitém čase hraní stává každý dobrý hráč; doba čekání na vejce se různí, nelze přesně určit časový horizont, v jakém se dráčata líhnou; záleží nejen na aktuální situacii v Alagaësii, ale i na herních schopnostech jednotlivých hráčů. Po vylíhnutí dráčete dojde  novopečenému jezdci soukromá zpráva od Posla, ve které najde jeho jméno, pohlaví a několik základních rysů drakovy povahy a vzhledu. Poté je drak plně v jeho režii a hráč se stává plnohodnotným Dračím jezdcem, čímž se mu odemykají nové herní možnosti, stejně jako i dosud skryté sekce fóra.

Dračí stárnutí

Schopnost telepaticky se dorozumět se svým jezdcem: konec 1. měsíce.
Schopnost unést jezdce pro let: konec 2. měsíce.
Puberta: začíná cirka mezi 3. – 5. měsícem.
Schopnost chrlit oheň: kolem 6. měsíce.
Pohlavní dospělost: samci– 4. měsíc, samice– 5. měsíc.
Celkově dospělost: mezi 7. – 8. měsícem.
Schopnost pasivně využívat magii: 8-9 měsíců.

Dračí růst

Po vylíhnutí je dráče velké jako štěně, má kolem 2-4 kilo a rozpětí křídel asi 35-50cm. Vycházejte z údajů zadaných Poslem, je rozdíl mezi štěnětem kokršpaněla a bernardýna a pokud bude váš dráček cvalík, může samozřejmě vážit o dost víc. Ani vejce nejsou všechna stejná…
Nelétá, ale první pokusy plachtit podnikne brzy, stejně jako pokusy o lov. Zhruba po týdnu Vám už bude dosahovat po kolena a po měsíci už bude zhruba stejně vysoký jako jeho Jezdec. V této době také začíná „mluvit“ a nekomunikuje se svým Jezdcem už jen na pocitové úrovni. Svého Jezdce drak unese k letu kolem dvou měsíců. Draci nikdy nepřestávají úplně růst a ti nejstarší svou velikostí připomínají kopce.

(c) KaiserFlames – Orientační tabulka dračího růstu u menšího draka

Výška v kohoutku v dospělosti: 4m – 6m (menší drak); 7m -11m (větší drak)
Váha v tunách v dospělosti: 700kg – 1,3t (menší drak); 1,4t – 2,6t (větší drak)
Rozpětí křídel: 30m – 45m (menší drak); 55m – 85m (větší drak)
Délka těla (po špičku ocasu):  10m -16m (menší drak); 20m – 31m (větší drak)

Zda-li bude drak většího typu (tím pádem také silnější a vytrvalejší, ale ne tak obratný a hůře se pohybující v uzavřených prostorech), nebo naopak menšího typu (sice slabší a s menší výdrží, ale zato obratnější a schopný pohybovat se i ve větších uzavřených prostorech), si volí sám hráč podle svého uvážení (samozřejmě v souladu se zprávou od Posla).

Vše je pouze v přibližných hodnotách – jistě nebudou ve stejném věku všichni draci stejně velcí – z toho se vychází i při určování výšky, důležité je brát v potaz údaje uvedené Poslem. Následující hodnoty jsou uváděny v kohoutku a už během růstu je skutečně znát, zdali ten či onen drak bude v dospělosti menšího nebo spíš většího vzrůstu.

 Průměrný růst u menšího typu draka v prvním roce:

Růst (v kohoutku) u průměrného menšího draka:
1. měsíc – 0,5m
2. měsíc – 1,1m
3. měsíc – 1,7m
4. měsíc – 2,3m
5. měsíc – 2,9m
6. měsíc – 3,5m
7. měsíc – 4,1m
8. měsíc – 5m

Kompletní růst u většího typu draka v prvním roce:

Růst o sedmimetrového draka (nejmenší):
1. měsíc – 0,9m
2. měsíc – 1,8m
3. měsíc – 2,7m
4. měsíc – 3,6m
5. měsíc – 4,5m
6. měsíc – 5,3m
7. měsíc – 6,2m
8. měsíc – 7m
Růst u devítimetrového draka (střední):
1. měsíc – 1m
2. měsíc – 2,2m
3. měsíc – 3,4m
4. měsíc – 4,6m
5. měsíc – 5,8m
6. měsíc – 7m
7. měsíc – 8,1m
8. měsíc – 9m
Růst u jedenáctimetrového draka (největší):
1. měsíc – 1,1m
2. měsíc – 2,8m
3. měsíc – 4,5m
4. měsíc – 6,2m
5. měsíc – 7,9m
6. měsíc – 9,5m
7. měsíc – 10,3m
8. měsíc – 11m

Ani dovršení dospělosti neznamená pro draka konec růstu. I nadále roste se sníženým tempem několik centimetrů až půlmetr za rok, takže „služebně starší“ draci mohou stále dosáhnout opravdu úctihodné výšky. Růst se postupně zastaví až za mnoho let.

Pouto mezi drakem a Jezdcem

Drak a jeho Jezdec jsou spolu spojeni různě silným poutem (pokud je nějak vyjímečně silné nebo slabé budete upozorněni od Posla v popisu vašeho dráčete). Díky tomuto poutu jsou spolu schopni komunikovat a sdílet své pocity. Často se Jezdci uchylují k utlumení tohoto spojení, pokud chtějí před svou druhou duší něco zatajit, nebo nechtějí podléhat dračím pocitům (nebo naopak přenášet své pocity na draka).
Ať už je ale toto pouto jakkoliv silné, vždy se jedná pouze o pouto mentální. Není tedy možné, aby se mezi Jezdcem a drakem přenášela zranění Samozřejmě, pokud je jeden z nich vážně zraněn, druhý velmi strádá po psychické stránce, rozhodně se ale u obou neprojeví jedno a to samé zranění!
Díky tomu, že se jedná „pouze“ o psychické pouto, je také jistá malá pravděpodobnost, že v případě že Jezdec nebo drak zemře, druhý z páru přežije (většinou, zejména u draků, ale dojde k sebezničení právě díky psychickému utrpení způsobenému takovou ztrátou).

Dračí vztahy

Divocí draci se často sdružují do partnerských dvojic. U draků, kteří mají svého jezdce, však příliš mnoho takových svazků nevzniká; draci jsou většinou příliš oddáni svým jezdcům a mají příliš velkou zodpovědnost.
Občas se stane, že drak/dračice jezdce se spáří s nějakým jiným drakem, ale momenty, kdy takový „svazek“ vydrží jako svazek partnerský, jsou velice vzácné.

Jak získám draka?

Po přijetí karty vaší postavy získáte přístup do tzv. Chrámu dračích vajec. V prvním příspěvku (úplně nahoře) najdete popis vajec, která se aktuálně nachází v hnízdech.
Dobu, kdy jsou v chrámu vejce, Jezdci nazývají „achräm“. Achräm má neznámou dobu trvání, během níž jsou v Chrámu uložena dračí vejce (obvykle je jich šest). Poté, co achräm skončí (a vylíhnou se všechna dráčata), nastane období klidu, kdy budou hnízda nějakou dobu prázdná. Toto záleží na aktuální situaci v Alagaësii. Nezoufejte, pokud se pro Vás ve vašem prvním achrämu žádné z vajec nevylíhne – jistě budete mít štěstí v dalším.
A teď, jak to vlastně udělat, aby se pro Vás nějaký drak rozhodl? Vaším úkolem bude někdy po přijetí napsat řádný RPG příspěvek o Vašem příchodu do chrámu. Další věcí je zůstat tam či ve městě aktivní – čili když na Vaši postavu někdo promluví, snažte se brzy zareagovat, apod. Samozřejmě to neplatí, když s vámi v chrámu nebo městě žádná postava není, ale většinou se tam někdo čas od času objeví. Pokud máte pochybnosti o tom, jestli vše napíšete správně, ozvěte se někomu z administrátorů nebo moderátorů a on Vám už poradí.
Pokud se některé z vajec rozhodne, změní se jeho popisek a Vám dojde soukromá zpráva (na fóru) o tom, jak dráče vypadá, jakou má barvu, jakého je pohlaví a jak se jmenuje.
Ano, jak se jmenuje – V nynější době rozhodují o jménech dráčat administrátoři. Proč? Už se nám objevila spousta návrhů na jména jako „Safira“, „Trn“ nebo například „Hustodrak, Plamenometník, Dragon, Safir, Blackblood“ a podobně. Stejně tak se i v Eragonovi pro jméno rozhodla Safira, nikoliv Eragon sám! Nemějte však strach, vedení se snaží ze všech sil udržet jména v „Eragonovském“ duchu.

Herní fórum

PartneřiSpousta informací je k přečtení přímo na novém fóru (odkaz vlevo), a to přímo ve sloupku vpravo v sekci Reálie.

Kupte nám kafe
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde