Psaní herních příspěvků

[Pohled postavy]
O své postavě píšete buď v první osobě („Dívám se“) nebo ve třetí osobě („[Postava] se dívá“).

[Přímá řeč]
Přímá řeč z očí do očí se formuluje tučně a v uvozovkách.
Např.: „Říkám ti, viděl jsem, jak mu sežral tu večeři. Fakt!“

[Myšlenky]
Myšlenky se píší kurzívou. Mějte na paměti, že myšlenky cizích postav samozřejmě neslyšíte.
Příklad: Doufám, že tě ten kůň kopne tam kam slunce nesvítí, bídáku.

Vedle osobních a skrytých myšlenek se u nás můžete setkat také s telepatickými rozhovory. Ty bývají návdavkem ještě tučně a barevně, aby se takové hovory opravdu odlišily. Jakmile si zvolíte nějakou barvu pro váš „vnitřní hlas“ (nebo hlas vašeho draka), už ji prosím neměňte, a určitě se vyhýbejte červené (barva moderátorů pro napomínání – maličkou výjimku tvoří hráči s červeným drakem).
Navazování telepatických rozhovorů je ovšem pouze doménou postav zdatných v základní psychické magii, některých elfů, starších jezdců a draků starších jeden měsíc; jiná postava navázat rozhovor nedokáže, může se pouze pokusit odpovídat. Telepatická komunikace s osobami, se kterými nemá postava blízký vztah, je považováno za vrcholně neslušné.
Pozn.: Oblíbená „společná řeč“ Jezdce a draka, která se vám začíná objevovat v kartách, je také výsadou podstatně starších Jezdců s výcvikem OS, rozhodně to není nic automatického a běžného.

[Kouzla]
Kouzlíte ve Starověkém jazyce, tudíž jim mluvíte. Takže na vás čeká tučný text, uvozovky, a v nich kouzlo samotné. Aby to bylo rozeznatelné od běžného textu, kouzelná formule bude zároveň i kurzívou. (Kouzlo pomocí myšlenky bude tučně, kurzívou bez uvozovek a někde stranou bude taktně naznačeno, že je to kouzlo.) „Kouzlo zní takhle: Skölir nosu fra brisingr!“
Před využíváním magie si však DŮKLADNĚ přelouskejte sekci „Magie“ v reáliích světa. Dokud se neujistíte, že systému kouzel našeho světa rozumíte, magii za svou postavu nepoužívejte!

[Cizí jazyk]
Mluví-li vaše postava cizím jazykem, píšeme text tučně a do zvláštních znamínek namísto běžných uvozovek. Určitě se vyplatí někde stranou pro jistotu poznamenat, jakým jazykem právě mluvíte. Univerzálně se vžily vlnovky pro elfštinu, trpaslíci používají (dvojité) šipky a urgalové stříšky. Nezapomeňte se podívat i na spoluhráčovu kartu, jestli takový jazyk umí a tím pádem vám rozumí/nerozumí.
Příklad: ~Ano, slyšela jsem, že Ellesméra je opravdu kouzelná.~ [elfština]
»Jen počkej, až si nabrouším sekyru!«  >>To určitě.<< [trpasličtina]
^Hm, já vepřový nerad…^ [urgalština]

[Přesuny mezi místy]
Při příchodu na nějaké místo na začátek příspěvku vždy napište, odkud jste přišli (<< Hostinec). Usnadníte tak spoluhráčům orientaci v tom, které z postav jsou v lokalitě zrovna přítomné. To stejné platí i při odchodu (>> odchází na Náměstí).
Přesun mezi Vroengardem a Dračími horami trvá po moři cca 24-48 hodin (1 herní den je minimum, plavba se může protáhnout při špatném počasí, nebo pokud si hráči chtějí plavbu odehrát déle), letecky cca. 12 hodin (viz mapa).

A několik rad na závěr…
Před napsáním příspěvku si nezapomeňte přečíst příspěvky ostatních hráčů, kteří se zrovna nachází na stejném místě jako vy. Díky tomu budete moct plynule vklouznout do děje.
Berte v potaz informace o počasí a roční době, které vždy najdete v bočním menu.
Pokud chcete využít toho, že zatím neznámou postavu popíšete podle její karty, můžete na konec popisu zdůraznit její jméno, aby si dotyčný/á opravdu všiml/a, že reagujete na jeho/její postavu. Příklad:„Málem jsem už odešla, když v tom jsem si najednou povšimla osamocené černovlasé dívky u protějšího stolu a vydala se k ní [Kristýna].“
Při psaní příspěvků myslete na to, že ne každý může být 24 hodin v kuse u počítače. Hrajete-li ve více lidech, buďte slušní a počkejte, až zareagují i ti, kteří zrovna nejsou online. Pro hráče není nic nepříjemnějšího, než že večer odepíše a ráno, když se probudí, zjistí, že spoluhráči během pár hodin co spal stihli popsat další 3 strany, udělat spoustu věcí a pro jistotu se rovnou se i rozejít každý po svých.

Herní fórum

PartneřiSpousta informací je k přečtení přímo na novém fóru (odkaz vlevo), a to přímo ve sloupku vpravo v sekci Reálie.

Kupte nám kafe
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich